Informatieavond Erfgoed en cultuurhistorie bij Heemkundekring

BUDEL-DORPLEIN – Maandag 22 april aanstaande om 20.00 uur in zaal ‘De Schakel’, Sint-Barbaraweg 1, Budel-Dorplein zal onder leiding van drs. Ferdi Das en Chris Kalisvaart, Msc. (beiden Gemeente Cranendonck) een informatieavond plaatsvinden rond het thema ‘Erfgoed en cultuurhistorie als inspiratiebron voor recreatie en toerisme’. De avond wordt georganiseerd door Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’

Trends, ontwikkelingen en kansen
Ferdi en Chris houden zich bij de gemeente Cranendonck bezig met recreatie, toerisme en erfgoed. Samen hebben ze een presentatie van de actuele stand van zaken en het nog te ontwikkelen beleid voor beide vakgebieden voorbereid. Hierbij komen aan bod: de nieuwe Visie Recreatie en Toerisme (R&T) voor Cranendonck (in de maak); recreatieve doelgroepen, onder andere in relatie tot erfgoed; trends, ontwikkelingen en kansen; recreatie en toerisme binnen het toekomstig erfgoedbeleid (2025-2031); Voorbeelden van reeds bestaand en toekomstig aanbod op het snijvlak van recreatie en erfgoed.

Gedachtewisseling
Na de presentaties willen de sprekers graag met het publiek van gedachten wisselen hierover. Daarbij komen vragen aan bod als: op welke manier(en) kan erfgoed zichtbaar worden gemaakt in de maatschappij? Waar liggen in de gemeente kansen om erfgoed en het verhaal van Cranendonck te vertellen voor het grote publiek, waaronder ook toeristen van buiten de gemeente? Welke rol kan de heemkundekring spelen in dit verhaal? Oprichten van een klankbordgroep Erfgoed en R/T.

Ferdi Das (1972) heeft aan de universiteit in Tilburg Vrijetijdswetenschappen gestudeerd, met als aandachtsveld Toerisme en Marketing. Sinds 2020 werkt hij bij de gemeente Cranendonck als Beleidsmedewerker Recreatie en Toerisme.

Chris Kalisvaart (1980) studeerde aardwetenschappen in Utrecht met als specialisatie klimaatverandering en landschapsdynamiek tijdens het Pleistoceen en Holoceen. Tegenwoordig is hij werkzaam als Adviseur Erfgoed voor de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck. 

De avond is gratis voor leden, niet-leden betalen € 2,50.