Elkaars kwaliteiten zien en inzetten

WEERT – “Bouw zeven duurzame appartementen in een bestaande gymzaal.” Die opdracht kregen de brugklassers van Het College in Weert tijdens de lessen Onderzoeken & Ontwerpen (O&O). Het roept allemaal vragen op, zoals wat zijn de afmetingen van de gymzaal en de nieuw te bouwen appartementen, hoe zorg je voor voldoende daglicht? Wat is het gasverbruik nu, hoe verminder je het energieverbruik en hoe kan je van het gas los? De leerlingen gaan op zoek naar informatie op internet, maar ook in de praktijk. Zo brengen ze op 24, 25 en 26 april een bezoek aan de Warm Wonen Winkel in Weert. 

“Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen aan de slag gaan met problemen die echt in de samenleving leven”, vertelt Stefanie Peeters, docent O&O. “Bij dit architectuurproject zijn dat het woningtekort en van het gas loskomen. De opdracht stimuleert de leerlingen om na te denken over hun toekomst. Ze zijn zelf weleens verhuisd of krijgen daar in de toekomst mee te maken. Waar let je dan op? Ook praten ze er thuis met hun ouders en opa’s en oma’s over. Je merkt dat het leeft en blijft hangen.”

In acht weken tijd oriënteren de leerlingen zich op een bestaand bouwbesluit van 2012. Ze stellen een programma van eisen op en geven daar een eigen invulling aan. Vervolgens kruipen ze in de huid van de architect. Al passend en metend tekenen ze een plattegrond en richten de appartementen in. Tot slot maken ze daar op de computer een schaalmodel van. 

Hierbij zoekt de school nadrukkelijk aansluiting bij de praktijk en ervaringsdeskundigen. “De school is onderdeel van de samenleving. Wat buiten speelt, brengen we naar binnen en andersom. In de praktijk ervaren de leerlingen dat er echt mensen bezig zijn met het vinden van oplossingen voor een bestaand probleem. We verzinnen de opdrachten niet. Het gaat om echte vraagstukken.” 

Voor het derde jaar op rij brengen de scholieren een bezoek aan de Warm Wonen Winkel in Weert. Bij de zoektocht naar een bestaande te verbouwen ruimte in Weert kwam docent Stefanie Peeters in contact met Warm Wonen in Weert en de ervaringsdeskundige Henk Lambrichts. Henk Lambrichts is bestuurslid van WeertEnergie. In z’n werkzame leven was hij projectontwikkelaar en heeft onder andere de wijk Brandevoort in Helmond mede gerealiseerd. Het doel van de bezoeken is dat de leerlingen gericht vragen stellen en informatie inwinnen die hen verder helpt. Vorig jaar kwamen leerlingen met nieuwe ideeën terug. Zo had een groep van tevoren niet gedacht aan een warmtepomp en ontdekten ze dat zo’n pomp daadwerkelijk helpt om van het gas af te komen. Hetzelfde gold voor het gebruik van isolatiemateriaal. ’s Winters houdt die de warmte binnen en ’s zomers buiten. “Het is fijn als iemand met praktijkervaring uitlegt waar en vooral waarom je ergens op moet letten.”

Voor Stefanie Peeters en de andere docenten O&O gaat het vooral om het leerproces. “Behalve inhoudelijk bezig zijn, leren de leerlingen samenwerken, plannen en structuur aanbrengen. Ze leren veel van elkaar. Het is mooi als ze elkaars kwaliteiten zien en die inzetten voor het project.”