Inleefatelier Stand up: van passieve naar actieve omstaander

PELT – Het nieuwe inleefatelier Stand Up wil burgers aanzetten om te reageren wanneer ze getuige zijn van discriminatie, racisme of intimidatie. Tijdens het atelier ervaren deelnemers zelf bewust discriminatie en ontdekken ze wat ze kunnen betekenen voor slachtoffers van ongewenst gedrag. Welzijnsregio Noord-Limburg zet zich zo samen met de lokale besturen in de regio in om actief omstaandersgedrag op hun grondgebied in te bedden. 

Iedereen heeft het al wel eens meegemaakt: je bent getuige van een ongepaste situatie of uitspraak en je doet niets. Niet omdat je niet wilt, maar omdat je niet weet hoe, omdat de situatie onveilig voelt, omdat je denkt dat iemand anders wel zal ingrijpen, omdat je schrik hebt om je belachelijk te maken… Er kunnen zo veel redenen zijn.  Dit is het zogenaamde omstaanderseffect. Het slachtoffer voelt zich in zo’n situatie vaak niet gesteund. En toch zijn er heel wat zaken die omstaanders kunnen doen. 

De financiële impuls van het Plan Samenleven (https://www.vlaanderen.be/plan-samenleven) gaf Welzijnsregio de kans om dit unieke concept te ontwikkelen en de komende jaren een brede groep van professionele medewerkers uit diverse sectoren hierrond te sensibiliseren. 

Integratiemedewerker Goele Kerkhof vertelt: “We vonden het belangrijk dat deelnemers zich konden inleven in dergelijke situaties. Door het inleefatelier kunnen deelnemers discriminatie in levende lijven ervaren en voelen ze hoe het onder hun huid kruipt. De deelnemers krijgen mee dat reageren niet altijd betekent dat je verbaal of fysiek moet tussenkomen, maar dat er verschillende mogelijkheden zijn om iets te betekenen voor het slachtoffer. We reiken hen hiervoor de nodige handvaten aan.”

Verschillende vrijwilligers mochten het atelier als eens uittesten. Anne-Mie is er een van: “Stand Up was een echte eye-opener. Je hoort wel over discriminatie, maar ik heb dit eigenlijk nog nooit zo ervaren. Dankzij Stand Up weet ik hoe ik het voortaan kan herkennen én wat ik voor het slachtoffer kan betekenen. En dat vind ik heel waardevol.” Het inleefatelier werd ontwikkeld met De Aanstokerij en vindt de komende periode plaats in Pelt en Ellikom, in eerste instantie voor medewerkers van de acht lokale besturen. Later wordt het verder opengesteld voor medewerkers uit andere sectoren.

Persuitnodiging: officiële opening op 15/04 om 11u30 in ’t Pelterke te Pelt. Mogelijkheid tot interview Goele Kerkhof; foto’s van inleefatelier, interview vrijwilliger of ervaringsdeskundige.

Meer info? Goele Kerkhof, integratiemedewerker Werk en Integratie Welzijnsregio tel. 011/ 23 87 34 of via goele@welzijnsregio.be