Leerlingen jubilerende basisschool ’t Lange maken audiotour over Gastel

GASTEL – Openbare basisschool ’t Lange in Gastel bestaat 50 jaar. De school, die al een halve eeuw het kloppend hart vormt van het dorp, pakt binnenkort uit met een bijzonder verjaardagscadeau voor heel Gastel.

Door Roy de Leijer

Het schooljaar werd al feestelijk afgetrapt en onlangs was er een drukbezochte reünie voor onder meer oud-leerlingen en oud-leerkrachten van ‘t Lange. 

Maar ook de rest van het dorp (en daarbuiten) deelt mee in de feestvreugde. Zo wordt er op dit moment door leerlingen gewerkt aan een bijzonder verjaardagscadeau, namelijk een audiotour met allerlei bijzondere wetenswaardigheden over Gastel.

De openbare school kwam via het RICK (Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie) in Weert op het idee om een audiotour te maken. “In Budel-Dorplein is dit door leerlingen van de basisschool al eerder gedaan. Het is een duurzaam project van de kinderen voor iedereen”, vertelt schooldirecteur Stijn Kuipers.

“Veel leerlingen zullen dit avontuur nooit meer vergeten. Het wordt daardoor vanzelf iets historisch”, vult Eric Peeters aan. Hij verzorgt onder andere de opnames en de montage voor de audiotour.

Samen met oud-Gastelnaar Harrie Jaspers van Heemkundekring De Baronie van Cranendonck is er gezocht naar kenmerkende verhalen en anekdotes over de school en het dorp. Kuipers: “Daarnaast hebben we geput uit de Aa-kroniek. Op basis van deze verhalen is er een looproute door Gastel uitgezet.”

Vervolgens zijn de leerlingen met hulp van schrijfster Corinne Heyrman aan de slag gegaan met het maken van de verhalen voor de audiotour. “Onze eerste doelstelling was om zo dicht mogelijk bij de historische werkelijkheid te blijven”, vertelt Peeters. Kuipers vult aan: “Waar dat kon hebben kinderen hun fantasie ruim baan gegeven. Sommige verhalen hebben daardoor een bijzondere twist gekregen.”

De verhalen zijn geschreven en ingesproken door leerlingen uit groep 5 tot en met 8. Kinderen uit groep 3 en 4 en hebben de routebeschrijving ingesproken en de kleuters zorgen voor enkele liedjes en versjes.

De route is ongeveer tweeëneenhalve kilometer lang en kan worden bewandeld met een audiotour via een mobiele telefoon met daarop de Izi Travel App.

Peeters: “Bij iedere zogeheten triggerzone, zoals bij de locatie van het kunstwerk ter herinnering aan de oude boterfabriek, begint er een verhaaltje te spelen.” Er is verder onder meer aandacht voor de historie van de school, bijzondere straatnamen en voor (oorlogs)monumenten. Voor de audiotour worden minimaal tien verhalen opgenomen. De rondgang door Gastel begint bij de school en eindigt bij de locatie van het voormalige café Bie Lonne, waar de school in 1973 van start ging.

Peeters: “Het is een leerzaam en creatief project. De kinderen leren onder meer een stukje microfoontechniek. Het is voor hen ook best spannend om zichzelf terug te horen. We proberen er daarom zoveel mogelijk een feestje van te maken.”

“De audiotour is voor iedereen geschikt, maar vooral voor Gastelnaren wordt het feest van herkenning”, verwacht Kuipers. Het is de bedoeling dat het project dit schooljaar wordt afgerond. Kuipers mikt op een officiële opening voor het begin van de zomervakantie. “Als de audiotour af is, dan gaan we haar met de hele school lopen.”