Ieder voor zich en God voor ons allen

U bent boven de 50 jaar oud en bent alleenstaand. U heeft geen echtgenoot/echtgenote of partner en geen kinderen of slecht contact met uw kinderen. Verder is er ook geen familie met wie u een band heeft. Wie gaat er voor u zorgen?

Wie helpt u wanneer u tijdelijk ziek wordt? U kunt mogelijk terugvallen op thuiszorg/buurtzorg. Kijk of u met uw buurtgenoten een netwerk op kunt bouwen om elkaar te helpen.

Stel dat u wilsonbekwaam dreigt te worden: probeer dan nog een levenstestament op te stellen en ga kijken of uw een professionele kracht kunt aanstellen als uw levensexecuteur(s) die wel halfjaarlijks rekening en verantwoording gaan afleggen aan bijvoorbeeld een onafhankelijk administratiekantoor.

U bent terminaal ziek: ga zelf met een uitvaartverzorger bij u in de buurt uw uitvaart regelen. Kijk of u al bij de uitvaartverzorger geld in depot kunt storten zodat de uitvaart al is betaald en men met een gerust hart opdracht kan geven om de uitvaart te laten plaatsvinden.

Wilt u iets regelen op het gebied van euthanasie of behandelverbod: ga in gesprek met uw huisarts/geneeskundig specialist en kijk wat mogelijk is.

Wat moet er gebeuren met uw huisdieren wanneer u er niet meer bent? Mogelijk kan uw dierenarts hierbij adviseren.

Mocht u in het verleden bij uw overlijden uw lichaam ter beschikking van de wetenschap hebben gesteld, neem dan met deze instelling contact op of zij nog behoefte hebben aan uw lichaam, of dat u toch nog een uitvaart moet regelen.

Laat bij uw huisarts, buren of thuiszorginstanties een lijst achter wie ze moeten bellen wanneer u iets overkomt.

Heeft u een kind onterfd: kijk dan opnieuw naar uw testament. Mogelijk dient u dit aan te passen zodat het kind toch nog dingen voor u kan/gaat regelen.

Dit zijn maar een paar een paar aandachtspunten die van belang kunnen zijn.

Zorg dat u alles voor uzelf goed regelt en zorg goed voor een ander als u in die mogelijkheid bent.

Wij helpen graag waar mogelijk met advies of tips.

Notariaat op de Laak
Het Inne 2, 6021 DA Budel, Nederland
+31 495 493 232
https://www.notarisopdelaak.nl/