Oranjetipje

Op het einde van de winter en bij de eerste mooie voorjaarsdagen zien we vlinders die in volwassen vorm overwinterd hebben, zoals de dagpauwoog en de citroenvlinder, en zodoende bij mooi ‘warm’ weer direct kunnen gaan vliegen. Een mooie vlinder die wat later ontwaakt is het oranjetipje. Dat komt omdat deze vlinder als pop overwintert. Deze pop heeft de vorm van een stekel zoals op een braam en is bijna niet te ontdekken. Het oranjetipje ontpopt als het een aantal dagen mooi weer is geweest en de temperatuursom (het totaal van de temperaturen in een bepaalde periode) bereikt is, wat een aanduiding is dat het een goede tijd is om te ontpoppen. En dat moet dan samenvallen met de bloei van de planten waar het oranjetipje van afhankelijk is. Voor het oranjetipje zijn dat vooral de pinksterbloem en look zonder look. Je ziet daar de vlinder op foerageren waarbij zij nectar voor zichzelf opslurpt met haar lange roltong. Zeker zo belangrijk zijn deze planten voor de rupsen van het oranjetipje die alleen deze planten eten. Daarom zet het oranjetipje een wit eitje af (dat snel oranje kleurt) op de stengel van deze planten zodat het rupsje meteen voedsel heeft. En dan liefst de vrucht – de hauw omdat deze het meest voedselrijk is van de plant. Overigens heeft alleen het mannetje de mooie vleugels met oranje tippen.

Info: Wiel Zentjens, w.zentjens@chello.nl 
IVN Cranendonck

OLYMPUS DIGITAL CAMERA