Fluvius erkent fout bij rooien bomen Beukenlaan

Begin mei gingen de rioleringswerken in Achel Statie van start. Fluvius legt hierbij een gescheiden rioleringsstelsel aan. Ter voorbereiding van deze werken werden  bomen gerooid, iets waarrond de voorbije dagen veel commotie ontstond op sociale media. 

Naar aanleiding van het broedseizoen zouden er broedende vogels hebben gezeten. Met het rooien van de bomen werden hun nesten en bijgevolg ook hun eieren vernietigd. Deze verrichting kon op veel protest rekenen van inwoners. Ook het stadsbestuur is het niet eens met deze manier van werken en haalde dan ook verhaal bij Fluvius, de opdrachtgever van de werken. 

Reactie Fluvius
“In het centrum van Achel Statie en de omgeving van de Beukenlaan zijn de werken op 2 mei van start gegaan ten behoeve van de aanleg van een klimaatbestendig rioleringsstelsel”, klinkt het bij Fluvius. “Zo’n werken worden een hele tijd op voorhand ingepland en zijn opgedeeld in verschillende fasen. Op dit moment is er een fase van voorbereiding opgestart, waarbij alles in gereedheid wordt gebracht voor de werken. Daarbij moesten verschillende bomen gerooid worden om de nieuwe riolering en vernieuwingen van andere nutsmaatschappijen uit te voeren volgens de vooropgestelde termijnen. Voor iedere boom die we rooien, planten we ook een nieuwe zodat de impact op het milieu minimaal blijft.”

“Voor het rooien van deze bomen hebben we uiteraard een vergunning aangevraagd,” verduidelijkt Fluvius. “In die vergunning staat echter ook dat voor de aanvang van het kappen, de bomen gecontroleerd moesten worden op nesten gezien het broedseizoen. Jammer genoeg is dit door een menselijke fout bij onze aannemer niet gebeurd. We willen ons daarvoor excuseren en hebben dit ook met onze aannemer besproken. We zullen erop toezien dat in volgende projecten dit wel correct gebeurt.”

Natuurinspectie
Gelet op de reactie van Fluvius met betrekking dat de aannemer bepaalde voorwaarden van de vergunning niet gerespecteerd zou hebben, iets wat het stadsbestuur ten zeerste betreurt, hebben burgemeester Tom Cox en schepen van Milieu Guy Joosten de milieuambtenaar van de stad verzocht de Natuurinspectie op de hoogte te brengen en te vragen een onderzoek in te stellen om te bekijken of aan de voorwaarden van de vergunning voldaan werd.