Ledenvergadering c.v. Buulder Buk

BUDEL – Alle leden van c.v. Buulder Buk worden opgeroepen voor de jaarlijkse ledenvergadering. Deze wordt gehouden op donderdag 23 mei aanstaande. Op de agenda staan belangrijke punten zoals de verandering van de statuten en het huishoudelijk reglement. De vergadering begint om 20.00 uur in De Bonte Os.
Verder zijn we nog altijd op zoek naar mensen die zich op allerlei vlakken willen inzetten voor de vereniging en dus ook voor het carnaval in Budel. Kom voor een kennismaking naar de vergadering of laat via e-mail alvast weten wat je voor de club zou kunnen of willen betekenen. Vanwege de grote variatie in zaken die we als Buulder Buk organiseren zijn er ook vele verschillende taken int e vullen. Niet alleen bestuurstaken of organiserende taken, maar ook uitvoerende taken als vrijwilliger of medewerker voor of achter de schermen. Je hoeft ook niet verplicht lid van de Raad van Elf te zijn of te worden om iets voor het bestuur of de club te kunnen doen. Voor meer informatie kijk op www.buulderbuk.nl of neem contact op met een van de bestuursleden. De agenda voor de vergadering kan worden opgevraagd via secretaris@buulderbuk.nl. Leden die hun e-mailadres nog niet hebben doorgegeven aan het secretariaat worden verzocht dit ook te doen, zodat de informatie rechtstreeks verzonden kan worden.
C.v. Buulder Buk kun je ook steunen door je beetjes bij PLUS Dennis van Moorsel in onze koker te stoppen.