Na het succes start een vierde groep in Onze School, Maak Rimpels!

MAARHEEZE – Als u, als 65+, nog zo lang mogelijk onafhankelijk en zelfstandig wilt blijven, is het brede preventieprogramma ‘Maak Rimpels’ iets voor u. Ruim 120 deelnemers gingen u al voor in Valkenswaard. Het wordt gratis aangeboden door uw gemeente, in samenwerking met de ziektekostenverzekeraars en huisartsenorganisaties.

‘Maak Rimpels’ bestaat uit vier programmaonderdelen: “Positieve Gezondheid”. Men komt vier keer bij elkaar om inzicht te krijgen in en bewust te worden van de brede gezondheid, een echt “cadeautje” voor uzelf. Tijdens “Digivaardigheid” ontdekken de bezoekers in zes bijeenkomsten de smartphone, veilig surfen op het internet en introduceren nuttige apps om zelfstandig en actief te blijven. En in “Vitaliteit” verbeteren de deelnemers in twee keer acht bijeenkomsten hun balans, kracht en flexibiliteit onder begeleiding van een ervaren beweegcoach, omdat samen bewegen zoveel leuker is. En “Samenredzaamheid”, door de bijeenkomsten ontstaat er een mooi en warm groepsproces waarin er naar elkaar omgekeken wordt en waarin de hulp vraag gesteld durft te worden, in vier bijeenkomsten maken de deelnemers afspraken met elkaar en leren ze digitaal in verbinding te blijven met de groep.

Maak Rimpels is Onze School aan Stationsstraat 52 in Maarheeze. Er wordt gestart met het programmaonderdeel “Positieve Gezondheid” op maandag 10 juni van 10.00 tot 11.30 uur. Als er veel aanmeldingen zijn starten er twee groepen, een om 9.00 uur en een om 10.45 uur. De Positieve Gezondheid vervolgbijeenkomsten worden op dezelfde tijd en locatie gehouden op 17 juni, 24 juni en 8 juli.  Voor aanmeldingen of voor vragen kunt u terecht bij Wil Thijssen: 0031 495-592550 (of 0031 6 53 74 98 80).

U kunt zich ook aanmelden via de website van Maak Rimpels (www.maakrimpels.nl) via de knop “inschrijvingen”.