Ontvang een subsidie voor de waardevolle loofboom in jouw tuin 

HAMONT-ACHEL – Heb jij loofbomen in je tuin? Vanaf 1 mei ondersteunt de stad Hamont-Achel haar inwoners met een subsidie voor het behouden van waardevolle loofbomen. 

Bomen en kleine landschapselementen zijn belangrijk voor het landschap. Ze bieden niet alleen meer groen, maar dragen ook bij aan de hittestressbestendigheid in ons veranderende klimaat. Vooral de centra van Hamont-Achel zijn gevoelig voor hittestress. Omdat de bomen op openbaar domein niet voldoende zijn om dit aan te pakken, wil het stadsbestuur ook zoveel mogelijk waardevolle loofbomen in particuliere tuinen behouden.

“Een tiental jaren geleden werd er reeds een soortgelijk subsidiereglement in het leven geroepen”, vertelt schepen van Milieu en Duuzaamheid Guy Joosten. “Daarmee wilden we als stad enkele beeldbepalende grote bomen op privéterrein beschermen tegen kapping of verwaarlozing. Maar dit reglement was uitsluitend bedoeld voor bomen die opgenomen waren in de inventaris van kleine landschapselementen. Deze inventaris is inmiddels al enkele decennia oud en niet meer up to date”, klinkt het. “Daarom wordt het toepassingsgebied van het subsidiereglement uitgebreid tot het gehele grondgebied van Hamont-Achel.”

“Als stadsbestuur willen we er alles aan doen om waardevolle loofbomen te behouden, ongeacht waar deze boom precies staat”, gaat schepen Joosten verder. “Een grote loofboom is niet alleen een meerwaarde voor de leefomgeving, maar biedt ook een enorm biotoop voor diverse dieren en insecten. En ze helpen ons in de strijd tegen CO2. We hebben er als gemeenschap dus alle baat bij dat een grote boom zo lang mogelijk bewaard blijft. Het kappen van een boom is absoluut de laatste optie, zoals bijvoorbeeld wanneer de boom ziek is of een acuut gevaar vormt.”

Voorwaarden
De subsidie voor het behoud van loofbomen geldt voor het snoeien en knotten van bomen of het plaatsen van kroon- of takverankering. Het onderhoud van de boom, zoals het regelmatig verwijderen van dode takken, valt hier niet onder. De werkzaamheden moeten uitgevoerd worden door een boomdeskundige. Daarnaast dient ook de boom aan een aantal voorwaarden te voldoen: deze moet zich bevinden in een particuliere tuin op grondgebied Hamont-Achel en de stamomtrek moet minstens 1 meter zijn. Wie hierop beroep wil doen, verbindt zich ertoe om de boom in kwestie minimum 10 jaar goed te onderhouden.

Een overzicht van alle voorwaarden vind je terug in het subsidiereglement op www.hamont-achel.be/behoud-loofbomen. Je vindt hier ook het aanvraagformulier terug.