Vergunning windturbineproject geweigerd 

HAMONT-ACHEL – Drie windmolens op het industrieterrein Bosstraat/Verkensbos te Hamont-Achel: dat was het plan van Engie Electrabel. Hiervoor werd in het najaar 2023 een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend bij de Vlaamse Overheid.

Deze omgevingsvergunning werdgeweigerd. Het stadsbestuur van Hamont-Achel werd hiervan op woensdag 15 mei op de hoogte gesteld. Naar aanloop van deze aanvraag gaf het college van burgemeester en schepenen van de stad Hamont-Achel reeds twee ongunstige adviezen betreffende het project. Het stadsbestuur is voorstander van duurzame ontwikkelingen en dus ook van duurzame energiebronnen. Maar duurzaamheid is meer dan enkel energie.

Het gaat in de eerste plaats over een evenwicht tussen mens en omgeving. Het college van burgemeester en schepenen is van oordeel dat met de voorhanden info er geen duurzaam evenwicht kan worden gegarandeerd tussen mens en milieu en steunt dan ook de beslissing van de Vlaamse overheid.