Antoniusommegang Achel 2024

ACHEL – Op zondag 16 juni trekt de jaarlijkse Antoniusommegang door de straten van Achel. St.-Antonius brengt het dorp letterlijk weer in beweging -processiegewijs- en doet mensen elkaar op een andere manier ontmoeten. Tijdens de processievoormiddag herkennen ze bij elkaar ‘de zoekende mens’. Dat zoeken is soms letterlijk: zoeken naar iets waardevols dat hij is kwijtgeraakt. Soms is dat ‘zoeken’ wakker liggen van de vragen die hem bezighouden, zoals de vraag ‘waar het naartoe moet met de wereld?’ 

Als mensen dit bij elkaar herkennen, hoeven er niet veel woorden gezegd te worden. De processie rond Antonius van Padua is een optocht door de tijd.  Meedoen zegt op zich al genoeg. We zijn ons er wel van bewust dat al die inzet niet vanzelfsprekend is. 

Maar als tijdens een moment van stilte aan het Catharinadal enkel de vogels, een knetterend vuur en een briesje door de bomen hoorbaar zijn… Als tijdens de zegen het Te velde klinkt en herinneringen bovenkomen van wie er vorig jaar nog bij was en nu niet meer… Als je een keer rondkijkt en al die mensen ziet… dan wordt de ziel van een dorp gevoed. En word je weer op weg gezet. 

Er wordt geprobeerd om aan de ‘nostalgie van processies’ hedendaagse elementen toe te voegen. De vuurkar is daar een voorbeeld van. Het vuur daarvan werd ontstoken aan de paaskaars. Rond die vuurkar wordt het aan het rustaltaar stil, als mensen vanuit de verschillende wijken en verenigingen het vuur groter maken. 

Het schilderij van Ponee, dat sinds de grote vluchtelingencrisis en de tentoonstelling “Refugee Art” in 2016 naast het Antoniusaltaar hangt, inspireerde ‘Luc van Dora Breemans uit de Hoek’ om die zoekende mensen te visualiseren. Ponee hield van de zee. Als kind al. Maar… voor haar zal de zee nooit meer een speelplek zijn, maar de plek waar ze, in het donker, vier uren lang, met zestig anderen, op ronddobberde. De volle zee, waar ze een paar keer moesten overstappen in een andere sloep, of je nu kon zwemmen of niet kon zwemmen… Zonder hulp had ze nooit het bootje kunnen schilderen: de herinnering deed haar compleet blokkeren. Het enige wat ze bleef zien, was de houten vloer. Het schilderij, geschilderd op bache, kreeg een plaats bij het beeld van Antonius. Hij was in het verleden de populaire heilige uit Padua bij uitstek de patroonheilige die je kon aanroepen bij verlies allerhande, vandaag mag hij de patroon genoemd worden van zoekende mensen. 

Nieuw in de processie: maquette van vluchtelingenboot als symbool voor zoekende mensen wereldwijd. De mensen in de boot zijn gegoten uit overschotjes lood. Met het lood in de schoenen, waarmee ze alles achterlaten, worden ze ‘overschotmensen’. En waar ze stranden, worden ze verwelkomd met prikkeldraad. Bij de maquette van de boot, vorig jaar voor het eerst meegenomen in onze processie, wordt de lijst voorgelezen van voorwerpen waar mensen op de vlucht, als eerste aan dachten om mee te nemen. Het is geïnspireerd op het filmpje “what they took with them”, gemaakt door de vluchtelingenorganisatie van de VN (UNHCR). Het houdt ons wakker voor de actualiteit en legt een band tussen onze processie en alle situaties in de wereld waarvoor mensen zoekend op weg gaan. 

Naast de processie in de voormiddag, is er in de namiddag dat andere herkenningspunt: het dorpsfeest. Tijdens het dorpsfeest is de kerk geopend voor een tentoonstelling. Deze tentoonstelling geeft een podium aan verbindende initiatieven. Er is werk te zien dat ontstond tijdens crea-ateliers met mensen uit de vluchtelingenopvang. Daarnaast stellen ook mensen tentoon die participeren aan het Genkse Buurt-babbelatelier onder leiding van Youssef Hajam. Anderstalige nieuwkomers worden gestimuleerd in hun woordelijke en woordenloze taalontwikkeling tijdens het tekenen en schilderen. Tijdens het hele dorpsfeest kan uitbundig gevierd worden wat verenigingen en buurtschappen bewijzen: het blijft zinvol om mensen samen te brengen. Want per slot van rekening: Wij horen bij elkaar!  Iedereen is er van harte welkom!

Programma: 
09.30 uur Plechtige Eucharistieviering
10.30 uur Antonius- en Sacramentsprocessie
11.00 uur Zegen met het Allerheiligste aan Catharinadal
13.00 -18.00 uur Tentoonstelling en ‘light a candle’ in Monulfus en Gondulfus-kerk te Achel