Enquête MooiMares 

MAARHEEZE – Aan alle inwoners van Maarheeze: jullie reacties op de enquête over de mogelijke schaalsprong van Maarheeze overtreft de verwachting. Er zijn in totaal ruim meer dan 800 ingevulde enquêtes binnengekomen: digitaal en papier. Het toont de grote betrokkenheid van ons allen bij de toekomst van ons dorp. 

Het enquête-traject is door MooiMares met eigen middelen en op eigen dorps-kracht ingezet, zodat iedereen tijdig geïnformeerd kon worden en betrokken kan raken. 

De mogelijke schaalsprong is nu dé kans om als vitale gemeenschap vanaf het begin en samen met de Gemeente vorm en inhoud te geven aan het gemeentelijke beleid en de besluitvorming. 

De gemeenschap in Maarheeze bewijst vitaal te zijn én wil ook meedenken en meesturen. Dit geeft onze democratie vorm. Het succes van de bewonersraadpleging met deze enquête toont dit weer aan: ruim meer dan 800 ingevulde vragenlijsten! Maarheeze denkt actief mee, zelfs in grotere aantallen dan bij de Dorpsvisie-enquête. Meer info staat hier: https://mooimares.nl

Uit het resultaat van de enquête blijkt dat de meningen over een mogelijke schaalsprong van Maarheeze verdeeld zijn. Ook blijkt dat de inwoners de impact op Maarheeze groot vinden. Er komen duidelijke signalen naar voren wat de gemeenschap in Maarheeze wél en níet wil. 

Samenvattend is 52 % voor alleen woningen voor eigen behoefte, uit de antwoorden op vraag 3 blijkt dat het ook meer mag zijn afhankelijk van de gekozen locaties. Verder staat 41% open voor een schaalsprong, maar formuleert wel diverse voorwaarden bij de groei ten aanzien van de locatie en woonvorm. Zo is maar 6% voor een stedelijke woonvorm en vindt 38% een mix wel kunnen. Het is duidelijk dat Maarheeze wil groeien, maar voor acceptatie van de genoemde aantallen zal er een dialoog met het dorp moeten komen om tot een door het Dorp gedragen beleid en invulling te komen.

Wat Nu? 
Op 11 juni staat om 19.30 uur de raadscommissievergadering gepland waarin punt 9 het raadsvoorstel is met de zienswijze van de gemeente Cranendonck aan de MRE over de schaalsprong. MooiMares heeft zich aangemeld als inspreker op deze commissievergadering en jullie zijn bij deze openbare vergadering op het Capucijnerplein in Budel uiteraard van harte welkom. Je kunt de vergadering ook digitaal volgen https://cranendonck.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar en zoek de webcast op.

MooiMares ziet de enquête met deze uitslag als eerste fase voor een dialoog met het dorp om te komen tot een update van de Dorpsvisie.  Net zoals bij het maken van Dorpsvisie 1.0 van april 2023,  willen we nu via een aantal burger-bijeenkomsten komen tot een Dorpsvisie 2.0 die de kijk van het dorp op de schaalsprong bevat.

We houden jullie op de hoogte!
Kerngroep MooiMares