Nieuwe expositieruimte Natuur- en Milieu Centrum geopend

WEERT – De nieuwe, nog meer op beleving gerichte expositieruimte van het Natuur- en Milieu Centrum (NMC) in Weert is zaterdag officieel geopend. Hiermee is een ingrijpende metamorfose van het educatiecentrum afgerond.

Door Roy de Leijer

Ook het nieuwe VVV-inspiratiepunt in het NMC-gebouw werd zaterdag officieel in gebruik genomen. De vernieuwde tentoonstellingsruimte, die werd geopend door Tweede Kamerlid Geert Gabriels, wethouder Lizbeth Steinbach van de gemeente Weert en Marleen Gresnigt, voorzitter van het bestuur van het NMC, is nog meer gericht op beleving én de omgeving van het bezoekerscentrum, waaronder GrensPark KempenBroek. 

Het Natuur- en Milieucentrum (NMC) is onderdeel van natuur- en recreatiegebied De IJzeren Man. Het is eigendom van de gemeente Weert. Het bezoekerscentrum opende in 1992 de deuren op initiatief van het IVN Weert. De vereniging is een van de elf groene organisaties die het NMC als hun thuishonk hebben. Behalve het IVN zijn dit onder meer Geologische Vereniging Mente et Malleo, Imkervereniging St. Ambrosius, Natuurmonumenten en Het Limburgs Landschap. De groep gebruikers levert de zeventig vrijwilligers die het NMC rijk is. Samen met twee professionele krachten houden zij het bezoekerscentrum draaiende. De vrijwilligers werken onder meer in de tuin, de imkerij en verzorgen schoollessen en allerlei cursussen en workshops. 

Het bezoekerscentrum aan de Geurtsvenweg is iedere dag geopend. NMC-voorzitter Marleen Gresnigt: “We richten ons onder meer op recreanten, toeristen, leerlingen en ouders met kinderen. Samen met onze groene kernpartners, streven we ernaar om kennis en bewustzijn over de natuur, milieu en duurzaamheid te vergroten. Daarbij wordt de nadruk gelegd op de rol die mensen daarin zelf kunnen vervullen.”

De bezoekersaantallen van het NMC zitten de laatste jaren flink in de lift. “Tijdens corona was wandelen een grote hype. Dat zagen we terug in onze tuin en bij het Snuffiepad”, vertelt Gresnigt.

Tijdens de coronapandemie werden er plannen gemaakt voor een grondige renovatie en uitbreiding van het NMC. De gemeente Weert stelde hiervoor een half miljoen euro beschikbaar.

De groei van het aantal bezoekers heeft zich na de verbouwing doorgezet. Zo heeft het bezoekerscentrum vorig jaar ruim veertigduizend bezoekers ontvangen, waaronder ruim tweeduizend scholieren, van kleuters tot HBO-studenten.

Na de verbouwing is er gestart met het opnieuw inrichten van de expositieruimte. Het prijskaartje van 250.000 euro is voor de helft gefinancierd met een Europese subsidie. De andere helft is met sponsorgeld aangevuld.

In de nieuwe tentoonstellingsruimte is veel aandacht voor het GrensPark KempenBroek. Het NMC is een van de toegangspoorten van het 25.000 hectare grote grenspark, dat zich uitstrekt over de Nederlandse gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert, en de Vlaamse gemeenten Bocholt, Bree, Kinrooi en Maaseik.

KempenBroek is qua oppervlakte groter dan de Veluwe en kent een veelheid aan verschillende landschappen, zoals zandverstuivingen, heidelandschappen en moerasgebieden. De oude vitrines met presentaties van de kernpartners in de centrale ruimte hebben in de nieuwe opzet plaatsgemaakt voor acht mobiele eilanden, waarbij telkens een ander landschapstype centraal staat. Ieder landschap heeft zijn eigen kleur en bezoekers kunnen zien wat er groeit en leeft. De eilanden kunnen worden verplaatst als er een filmvertoning of lezing in de zaal wordt gehouden. Verder is de oude balie van het NMC omgetoverd in een kinder-doe-plein. 

Het centrum schakelde een professioneel bureau in voor de nieuwe inrichting. Gresnigt: “Onze vrijwilligers hebben meegeholpen met de ontwikkeling ervan. De nieuwe inrichting is veel meer op beleving gericht. Kinderen kunnen de natuur actiever beleven dan voorheen, bijvoorbeeld door zelf experimentjes uit te voeren.”

Een van de volgende projecten is de tuin. Gresnigt: “Die willen we beter laten aansluiten op de nieuwe inrichting binnen. Dus nog meer op beleving gericht. Ook willen we de entree wat meer uitnodigend maken.” De entree voor het NMC is gratis. Meer info: nmcweert.nl.

Op de foto Marleen Gresnigt