Hallo,

Steeds vaker worden straten in schoolomgevingen omgevormd tot fietsstraten. Ik merk dat het niet voor iedereen even duidelijk is, wat dat precies inhoudt en welke regels er daar gelden. Daarom geef ik er graag een woordje uitleg over.

Een fietsstraat is een straat, die ingericht is als een fietsroute en waar fietsers als bevoorrechte weggebruikers worden beschouwd.

Je herkent fietsstraten door het rode wegdek en/of het grote fietspictogram. Het begin van de fietsstraat wordt aangeduid met het onderstaande verkeersbord en eindigt bij het volgende kruispunt TENZIJ het bord hing bij een zonebord, dan geldt de fietsstraat tot de plaats waar een bord de zone opheft.

Welke regels gelden er?
Je mag met de auto een fietsstraat inrijden, maar je mag er niet sneller rijden dan 30 km/u. Deze snelheidslimiet geldt ook wanneer er geen fietsers in de straat zijn én voor de fietsers zelf.

In een fietsstraat mag je met de auto of andere motorvoertuigen geen fietsers inhalen, zelfs niet wanneer de weg breed genoeg is hiervoor. Fietsers mogen elkaar wel inhalen, ook wanneer ze rijden met een elektrische fiets of speed pedelec.

Wanneer de fietsstraat éénrichtingsverkeer is, mogen fietsers  de hele breedte van de rijbaan gebruiken. Wanneer de fietsstraat openstaat voor verkeer in beide richtingen, mogen fietsers enkel de helft van de breedte langs de rechterzijde gebruiken.

Verder gelden de gewone verkeersregels. Het kan dus dat de voorrang van rechts verleend moet worden aan verkeer uit de zijstraten wanneer er geen andere wegmarkering of verkeersbord de situatie regelt. Wanneer fietsers naar rechts willen afslaan, moeten zij steeds hun bocht zo kort mogelijk maken.

Heb jij vragen over verkeersrecht? Ben je gedagvaard voor de politierechtbank?

Aarzel dan niet met mij contact op te nemen: ik kan je informeren, adviseren en bijstaan. Maak een afspraak via mijn website www.lynnmeeuwissen.be of je kan hiervoor ook bellen (011/19.40.41 of 0493/25.45.31) of mailen (advocaat@lynnmeeuwissen).

Lynn