Advocaat Lynn

Hallo,

Wanneer ouders uit elkaar gaan, moeten zij naast een verblijfsregeling (waarbij bepaald wordt wanneer de kinderen bij elke ouder verblijven), ook een financiële regeling uitwerken voor de kosten van de kinderen.

Er zijn 3 soorten kosten:

  1. Gewone, verblijfsgebonden kosten: bv. voeding, water, gas, elektriciteit
  2. Gewone, verblijfsoverstijgende kosten: bv. kapper, kledij, gewone schoolkosten
  3. Buitengewone kosten: bv. hobby’s, beugel, bril, studieboeken vanaf middelbaar, studentenkot

De eerste soort kosten wordt in principe door elke ouder gedragen wanneer de kinderen bij hem/haar verblijven. Bij een verschil in verblijf bij of een verschil in inkomsten van elke ouder, kan een onderhoudsgeld bepaald worden.

Voor de andere twee soorten kosten bestaan verschillende systemen van afrekeningen en daar geef ik graag een woordje uitleg bij.

Ouders kunnen de gewone, verblijfsoverstijgende kosten elk op zich nemen. Maar dit leidt soms tot discussies, bvb. wanneer een kappersbezoek altijd wordt uitgesteld. Wanneer de ouder die onderhoudsgeld ontvangt deze kosten meestal voor zijn rekening neemt, kan het onderhoudsgeld hiervoor verhoogd worden. Een alternatief is om deze groep kosten af te rekenen op dezelfde wijze als de buitengewone kosten.

De buitengewone kosten kunnen betaald worden vanaf een kindrekening, waarop elke ouder maandelijks een vast bedrag stort. Eventueel kan ook het groeipakket hierop gestort worden. Het voordeel hiervan is dat alles wordt betaald vanaf één plek. Het nadeel is dat er een groot vertrouwen tussen de ouders nodig is en dit vaak leidt tot discussies wanneer er bijvoorbeeld cashafhalingen gebeuren.

De buitengewone kosten kunnen ook periodiek (maandelijks of per kwartaal) worden afgerekend. Het voordeel is dat elke ouder een duidelijk overzicht heeft over de kosten. Het nadeel is dat een ouder stelselmatig kosten kan weigeren of bijkomende stukken opvraagt.

Ouders kunnen er ook voor kiezen om een all-in onderhoudsbijdrage vast te leggen. Deze onderhoudsbijdrage dekt dan zowel de gewone als de buitengewone kosten. Het voordeel hiervan is dat de ouder die onderhoudsgeld moet betalen steeds op voorhand weet hoeveel hij moet bijdragen en dat de ouder die onderhoudsgeld moet krijgen weet over welk budget hij kan beschikken. Het nadeel hiervan is dat het moeilijk is om een bedrag te bepalen dat voor iedereen aanvaardbaar is en op lange termijn volstaat: je kan immers niet alle kosten voorzien.

De ouders kunnen ook een combinatie van de systemen uitwerken. Een voorbeeld is dat elke ouder zelf kledij voorziet voor de periode dat de kinderen bij hem/haar verblijven, maar dat er gezamenlijk per kind één winterjas, één paar winterschoenen, één zomerjas en één paar zomerschoenen aangekocht wordt.

Kan je ondersteuning gebruiken bij de uitwerking hiervan? Als advocaat en bemiddelaar kan ik je hierbij helpen! Bel (011/19.40.41 of 0493/25.45.31) of mail (info@lynnmeeuwissen.be) voor een afspraak, of boek een afspraak via mijn website www.lynnmeeuwissen.be!

Tot volgende maand,

Lynn