Rondje tuin en natuur in april met Gert-Jan.

Het voorjaar is vroeg dit jaar. De magnolia’s stonden half maart al in bloei. Door het uitblijven van nachtvorst konden we langer van de bloemenpracht genieten. Vogels zoals de merel waren druk bezig met het verzamelen van nestmateriaal. De man zingt vanaf nu zijn mooiste lied. Deze maand komen er veel zomergasten terug, zo ook de boerenzwaluw, maar 1 zwaluw maakt nog geen zomer. Maar voorlopig lijkt het zeer zonnig te worden. De natuur in april nodigt u uit om te gaan luisteren naar de teruggekeerde zomergasten. Neem vooral uw verrekijker en fototoestel mee. Ze zijn nu goed zichtbaar, bomen en struiken zijn nog niet geheel volgroeid met bladeren. Een vogelboek in zakformaat vertelt u welke vogel er zojuist gespot is. De nachtegaal is wel de koning onder de zangvogels en keert half april terug uit het winterkwartier. De mannetjes zijn het eerst terug en verraden hun aanwezigheid door hun fantastische zang. Soms zingen de mannetjes wel 20 uur achter elkaar en gaan de vogels dag en nacht door met hun voorjaarsconcerten. Helaas wordt de nachtegaal steeds zeldzamer door het verdwijnen van broedgebieden. Een andere opvallende vogel is de koekoek. De koekoek behoort niet tot de zangvogels. De koekoek is een broedparasiet en legt haar eieren in de nesten van andere vogels. Het koekoeksjong werkt alle eieren en jonkies eruit en wordt verzorgd door de pleegouders, die niets in de gaten hebben. Vogels die vroeg zijn begonnen met broeden, hebben het druk met hun nieuwe legsels. Kieviten worden constant belaagd door kraaien en eksters. April heeft soms haar grillen. Oppassen dus met jong zaaigoed. In de serre geen probleem, op het groentebed afdekken met vorstdoek. De actieve moestuinder heeft vast vele groenten ingezaaid, zoals radijs, bieten, bloemkool, prei, wortelen en witlof. Tegenwoordig bieden veel tuincentra voorgekweekte plantjes aan. Makkelijk als u niet zo’n grote hoeveelheden nodig heeft. Het is tijdbesparend, maar wel wat duurder dan zelf zaaien. In april mogen de eerste aardappelen de grond in. Aardappels hebben veel voeding nodig en houden van goede mest of compost. Bij dreigende nachtvorst scheuten afdekken met aarde. Op een zonnige dag worden de kuipplanten voorzichtig aan het zonlicht blootgesteld. Niet meteen in de volle zon natuurlijk. De kuipplanten worden meteen gecontroleerd op schimmels en insecten. Verwijder dode takken en bladeren. Staan de planten al lange tijd in een pot, dan is het misschien raadzaam om ze eens te verpotten. Soms moeten ze in een nieuwe, grotere pot. Gebruik altijd goede potgrond. Het tuincentrum zal u graag adviseren. Het voorjaar is een drukke tijd voor de tuinliefhebber. Alles moet netjes en klaargemaakt worden voor een nieuw tuinseizoen. Het terras krijgt een schoonmaakbeurt, onkruid en algen blijven altijd aanwezig. Er zijn vele middelen in de handel. Laat u goed informeren en let vooral op met vijvers en planten rondom het terras. Veel levende have is niet bestand tegen chemische middelen. In die tuinvijver wordt de watertemperatuur langzaam hoger. Het vijverwater kleurt in het voorjaar vaak groen, doordat algen de waterplanten een stapje vooruit zijn met groeien. Meestal verdwijnt de groene kleur vanzelf in korte tijd, soms moet er een handje geholpen worden. Wees nog zuinig met voeren, te veel voer geeft alleen maar meer voeding voor de algen. April is een goede maand om een nieuwe vijver aan te leggen. Zelfs op een balkon kan een kleine bak gemaakt worden, compleet met waterplanten en eventueel vissen. Zorg wel dat het water niet teveel opwarmt of kan bevriezen in de winter. Wilt u nog planten verzetten, dan moet u haast maken, door de hoge temperaturen zijn veel planten al vroeg uitgelopen. Houd de kluiten zo groot mogelijk en verstoor zo min mogelijk wortels. Flink water geven. Planten in pot kunnen bijna het gehele jaar door geplant worden. Maak van tevoren een plantenlijst als u naar een kwekerij of tuincentrum gaat. Soms komt men thuis met geheel andere soorten dan gepland. De zon maakt de mensen blij en vrolijk en lokt ze naar buiten. Geniet van het voorjaar, het is zo weer voorbij. Tot in mei. Mocht u vragen of opmerkingen hebben n.a.v. dit artikel, stuur dan uw mail naar info@hacweekblad