Buulder Buk geschokt door plots overlijden van Elly Nijssen-Cardinaa

Opnieuw moet c.v. Buulder Buk in korte tijd afscheid nemen van een voormalige hoogheid van de vereniging. Op carnavalszaterdag werd al vroeg het trieste nieuws bekend dat Elly Nijssen-Cardinaal in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden was. Ongelofelijk nieuws voor iedereen, immers de voorgaande avond was Elly nog aanwezig geweest bij de opening van het carnavalsfeest. De gevoelens van een dergelijke dag zijn voor iedereen onbeschrijfelijk. Elly was in 2008 samen met haar man Tjeu het prinsenpaar van c.v. Buulder Buk. Daarna bleef ze samen met Tjeu actief betrokken bij de vereniging. Als vrouw van de vorst steunde ze niet enkel Tjeu in de uitvoering van deze bijzondere taak maar was zij ook mede een drijvende kracht in de begeleiding van maar liefst zeven hoogheden in de jaren die volgden. Na het aftreden bij de Raad van Elf bleven ze actief binnen de prinsengarde. Bij c.v Buulder Buk was zij een gangmaker die gemist zal worden.

Na de prijsuitreiking van de Jeugdoptocht zijn door c.v. Buulder Buk de steken afgezet en is het programma voor de verdere dagen aangepast. Maar carnaval in Buul moest doorgaan en gevierd worden. Os Elly zou het niet anders gewild en gedaan hebben. Zeker ook voor de jeugd en zo geschiedde. De vereniging wenst de naaste familie en in het bijzonder Tjeu veel kracht en sterkte toe in de tijd die komt en neemt op zaterdag op gepaste wijze ook afscheid van een uniek verenigingsmens.

Foto Michel Achten