Jeugdige optochttalenten trekken veel bekijks

BUDEL – Waar de grote carnavalsoptocht in Budel dit jaar opnieuw niet doorging vanwege corona, trok de jeugd op carnavalszaterdag wel door het dorp. De parade met liefst 35 optochtcreaties trok veel bekijks.

Door Roy de Leijer 

Harrie Staals, voorzitter van de optochtcommissie van carnavalsvereniging Buulder Buk, was blij met het grote animo onder de jeugdige optochtdeelnemers. Net als veel andere carnavalsverenigingen maakt ook de Buulder Buk zich zorgen over de toekomst van grote bonte stoet. De vrees bestaat dat de lange carnavalsloze periode ervoor zorgt dat de aanwas bij bouwgroepen de komende jaren stokt. De twee Cranendonckse bouwhallen gingen het afgelopen najaar opnieuw op slot, waardoor veel groepen niet eens zijn toegekomen aan het slopen van de creaties van 2020, laat staan aan nieuwe bouwprojecten. Ook Staals maakt zich zorgen dat verschillende wagenbouwers en loopgroepen zullen afhaken. Inmiddels lijkt dat ook bij een paar groepen het geval te zijn.

Hij was dan ook zeer tevreden met het aantal inschrijvingen voor de jeugdoptocht. Dat waren er met 35 een pak meer dan bij een normale editie. Hij was vooral in zijn nopjes met de nieuwe aanwas vanuit Budel. Staals: “Afgezien van de prinsenwagens uit Leende en verschillende Cranendonckse kernen zijn de nieuwe deelnemers bijna allemaal Bulanders.” Daarnaast waren er ook veel ‘meelopertjes’, kinderen in de basisschoolleeftijd die konden ervaren hoe het is om mee te lopen in een carnavalsstoet. Staals: “Het is de tweede keer dat we dit organiseren. We vinden het namelijk belangrijk om de jeugd in een vroeg stadium warm te krijgen voor het carnaval. Zeker na de lange corona-onderbreking.”

Andere, concrete plannen om het ‘optochtgevoel’ te stimuleren zijn er vooralsnog niet. “Wel hopen we dat het vertrouwde gevoel van saamhorigheid door de activiteiten die nu plaatsvinden weer wordt hersteld. Dat geldt ook voor de onderlinge competitiedrang. Die heeft door corona een flinke klap gekregen. Veel groepen staan voor een dilemma: gaan we door of stoppen we ermee? Ook daarom is de jeugdoptocht belangrijk. Het is de kweekvijver voor de grote optocht.”

Een week of vier geleden ging het sein voor de jeugdoptocht in Budel op groen. In een paar weken tijd werden er in garages en schuurtjes de nodige carnavalscreaties gemaakt. Staals: “Veel jeugdige carnavalsvierders hebben daarbij het voordeel gehad dat hun ouders niet voor de grote optocht hebben kunnen bouwen.”

Carnavalsvereniging De Zuipschuiten stopte in 2020 – na 22 jaar – met het deelnemen aan optochten. Dit besluit werd al voor de uitbraak van de coronapandemie genomen. De kleine ‘Zuipschuitjes’ maakten zaterdag een doorstart. Dat gebeurde onder de noemer Non Stop Vol d’r Op. Moeder Nicky Broers: De groep telt vijftien kinderen in de leeftijd van 3 tot 13 jaar. In drie weken tijd is alles gebouwd. De kinderen hebben veel zelf gedaan. Ik hoop dat ze het heel lang volhouden.”