Duurzame agrariërs krijgen korting op pachtprijs

CRANENDONCK – De gemeente Cranendonck heeft een nieuw duurzaam beleid voor de geliberaliseerde pacht vastgesteld. Duurzame agrariërs kunnen voortaan een duurzaamheidskorting op de huurprijs bedingen. Het nieuwe pachtsysteem is vooralsnog toegepast bij 50 hectare pachtgrond.

Door Roy de Leijer

Het nieuwe duurzame pachtbeleid sluit aan bij de ambitie van de gemeente Cranendonck om de gronden, die ze verpacht of in gebruik geeft, te verduurzamen. De gemeente wil de bodemgesteldheid en waterkwaliteit verbeteren en de biodiversiteit vergroten. Deze ambitie was de aanleiding voor het opstellen van een nieuw duurzaam pachtbeleid voor de geliberaliseerde pachtgronden van de gemeente. 

 “We zijn een van de eerste gemeenten die op deze manier haar gronden verpacht. We gaan nu ook kijken of wij dit systeem kunnen toepassen bij boeren de gebruikmaken van ‘eeuwige pacht”, vertelt wethouder Frans Kuppens (CDA).  

Bij het nieuwe pachtbeleid wordt er een extra component toegevoegd aan de inschrijfprocedure. Dit gebeurt door middel van een duurzaamheidsscore die een fictief bedrag bovenop de geboden pachtprijs vertegenwoordigt. Het totaal van het geboden bedrag en de fictieve duurzaamheidswaarde vormt het bod. Het perceel wordt dan aan het hoogste gecombineerde bod gegund. De duurzaamheidsscore wordt bepaald door de waardes die de gemeente toekent aan de getroffen duurzaamheidsmaatregelen. In een door de gemeente vastgestelde maatregelentabel wordt beschreven uit welke maatregelen gekozen kan worden, en welk fictief bedrag deze maatregelen vertegenwoordigen.

De maatregelen vinden plaats op vrijwillige basis en gelden voor agrariërs die kortdurend pachten. De huurperiode is bij het nieuwe pachtbeleid bijgesteld van 1 naar 3 jaar.

Er zijn uitzonderingen van toepassing, zoals bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij kweekgras en de bestrijding van exoten, waaronder de Japanse duizendknoop. “Maar dit moet van tevoren wel worden gemeld bij een ecoloog”, vertelt Kuppens, die aangeeft dat er controles worden uitgevoerd.

De gemeente Cranendonck heeft in totaal ongeveer 185 hectare aan pachtgrond in eigendom, bijna 65 hectare hiervan is geliberaliseerd. Hiervan is bijna 50 hectare uitgegeven via de nieuwe inschrijfprocedure. Kuppens: “De totale huuropbrengst bedraagt 83.000 euro. In totaal is er een kleine 20.000 euro aan korting op de pachtprijs verleend.” 

Archieffoto Gerard Coenen