Gaat u ook stemmen op 16 maart?

CRANENDONKCK – De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Als je naar de programma’s en slogans kijkt en de bijbehorende posters dan moeten we volgens sommige kandidaat-raadsleden kiezen voor groen. Je kunt er donder op zeggen dat wanneer de stem naar ‘de groenen’ gaat, we de komende 4 jaar met nog meer duizenden vierkante meter zonneparken, boven op de 830.000 m2 die er al komen, dan wel de nodige windmolens worden opgezadeld.

Deze raadsfractie(s) zal/zullen dus ongetwijfeld zijn/haar oor laten hangen naar onze klimaatdrammers Kaag en Jetten terwijl prioriteit één de armoedebestrijding is waar deze lieden zogenaamd geen geld voor hebben! Laten we hopen dat onze nieuwe raadsleden zich eens een keer afvragen wat onze bewoners, wat voor deze belangrijk is, écht willen. Zoals méér inspraak middels een referendum. Welke partijen hebben dit in hun programma opgenomen? Voor zover ik kan nagaan slechts twee partijen. Dus beste lezers denk goed na aan wie u uw stem geeft op 16 maart. Mijn advies stem op een partij die onze gemeente na aan het hart ligt en u als burger écht voor ‘vol’ aanziet. 

Zaken waar een referendum ongetwijfeld goed voor zou zijn, is bijvoorbeeld wél of niet nóg meer zonneparken, wel of geen AZC, op welke wijze afval inzamelen enzovoorts. En niet de burger inspraak geven via bijeenkomsten in zaaltjes. Bijeenkomsten waar vrijwel alleen maar personen opdraven die waarschijnlijk al met het door het gemeentebestuur aangedragen onderwerp en geadviseerde uitslag eens zijn en men vervolgens kan zeggen ‘de meerderheid was vóór. Door de burger écht te betrekken bij voor haar belangrijke zaken middels een referendum zijn we pas écht democratisch bezig en niet afhankelijk van de grillen van enkele Cranendonckse raadspartijen en onze ‘allesweters’ in De Haag.

Succes op 16 maart!

Jo Heesakkers