Armoedig beleid Gemeente Cranendonck

700 gezinnen in Cranendonck leven onder de armoedegrens. Dat betreft dus ruim 10% van onze inwoners. Van die 700 hebben er 400 problematische schulden. Deze cijfers staan in de nota “armoedebeleid” Die werd vorige week behandeld in de gemeenteraad. De cijfers in de nota zijn van vóór de enorme stijging van de gas- en elektriciteitsprijzen. Van vóór de oorlog in Oekraïne, die voor hogere voedselprijzen zorgen.

Maar die feiten waren er al wel toen de gemeenteraad vergaderde afgelopen week. Je zou dus verwachten dat de raad deze gelegenheid zou aangrijpen om aan te dringen op actie, op maatregelen om deze 700 gezinnen te helpen. Maar dat viel tegen. De nota, tot stand gekomen na dik een jaar praten, vergaderen, overleggen, brainstormen etc. is van een hoog gehalte, vonden de meeste partijen. Daar konden we wat mee (in de toekomst). Nu nog niet. Daar moet eerst nog over vergaderd, overlegd, gebrainstormd worden. Het koersdocument “armoedebestrijding” bevat de nodige adviezen: “Armoede bestrijden we samen. We houden elkaar vast. We signaleren.”  

Maar daar wordt de armoede niet minder door. Die 700 gezinnen hebben niets aan die woorden. Die hebben NU hulp nodig. Maar die urgentie werd door de meeste partijen niet gezien. 
Wat een armoede.

Ingezonden door André Oud